2013 - 2014

”I Grevens Tid” har varit ett Leader/EU-projekt som har handlat om Hunehals Borg, en medeltidsborg belägen utanför Kungsbacka på 12 och 1300-talet..

Projektet omfattade åren 2013 och 2014 och fick stöd, förutom från LeaderHalland och EU, även från Kungsbacka kommun, samt Region Halland.

Målet var att lyfta fram betydelsen av Hunehals Borg, göra den till ett nytt historiskt turistmål, som ska kompletterar kommunens övriga historiska turistattraktioner och besöksmål - Fjärås-Bräcka, Äskhults Gamla by och Tjolöholms slott m.fl.

Projektet har drivits av den ideella ”Föreningen Hunehals Borg”, där alla är välkomna att bli medlemmar. I styrelsen ingår representanter från Hanhals Hembygdsgille och Hanhals Byalag.

Hanhalsholmes badvik och parkeringsplatser har gjorts mer tillgängliga.

Den gamla "isladan" har rivits och på plats finns en byggnad, även den döpt till "Isladan", ett besökscentrum, som ska vara bas för verksamheten med utställningslokal, kök och wc. I denna byggnad kommer fynden från de arkeologiska utgrävningarna av borgen att förevisas i specialbyggda montrar. Där finns även en skalenlig modell av borgen, efter resultaten från de arkeologiska utgrävningarna.

En bok har skrivits om borgen och dess spännande historia:
Hunehals Borg i Nordhalländsk medeltid, utgiven av föreningen.

En skyltad kulturstig går genom borgområdet, där borgens historia berättas. Tillgängligheten har gjorts bättre, med självstängande grindar, spång över vallgraven, samt trappa upp till borgområdet. Lättillgänglig information finns utefter stigen, men även digitalt via s.k. QR-koder. Sommartid anordnas guidade visningar, se hemsidan och lokalpress.

Kurs i att sy medeltida kläder har hållits på ABF, i föreningens regi, under flera terminer. Förutom diverse vackra dam- och herrkläder har det tillverkats tio flick- resp. pojkkläder för utlåning. 

2013 genomfördes en s.k. geoscanning av borgen och förborgsområdet av Riksantikvarieämbetet, som visade på stenbyggnader uppe själva borgen och en träbyggnad på förborgen.

2014 gjordes först en metallsökning av hela området (arkeolog Jonas Paulsson). Därefter skedde en arkeologisk utgrävning under tre veckor av arkeologerna Gertie Ericsson från Kulturen i Lund samt Anders Håkansson från Kulturmiljö Halland. Dessutom deltog arkeologielever från Göteborgs Universitet och många ideella, historiskt intresserade medlemmar. Övrig hjälp med inmätningar m.m. fick vi av kulturgeografen Pär Connelid. Ett stort antal fynd gjordes, förutom murar, tegel och ben, fann vi ett drygt 20-tal metallfynd, en tärning av ben samt ett 10-tal pärlor till halsband. Bland metallfynden kan nämnas; ett mynt daterat 1310 - 1319 (från den danske kungen Erik Menveds tid), sporre, bultlås, armborstpilar, svärdsfäste, kniv, spik m.m. Dessa fynd kommer att finnas tillgängliga i byggnaden.

20 juni - 1 juli 2016 kommer en ny arkeologisk utgrävning att ske på borgområdet.

Under dessa två år har regelbundna guidningar, dramatiserade och vanliga skett på området. Dessutom har skolklasser i Kungsbacka kommun besökts av greve Jakob och hans väpnare. Många skolklasser har också varit med om "Jakten på greve Jakobs försvunna skatt" på Hunehals borg, en s.k. äventyrspedagogisk upplevelse.

2014 genomfördes den första "medeltidsdagen" vid Hunehals borg med ca 1000 besökare.
2015 följdes av ytterligare en "medeltidsdag", betydligt större i omfattning och med över 3000 besökare.

9 juli 2016 ordnar vi den tredje medeltidsdagen och planerar även dramatiserade presentationer av spännande historiska händelser vid borgen.

Föreningens motto:
*Att skapa ett besöksmål med medeltida förtecken,
där friluftsliv blandas med kultur.*