2021

Nu är vår 3:dje utgrävning av Hunehals Borg slutförd. 3 fantastiska veckor i mestadels strålande höstväder. Det grävdes på 5 olika platser.
Alldeles i början på höger sida av förborgen, grävdes stenfordringen av en byggnad, samt del av skyddsvallen fram, några få fynd av spik samt en armborstbult hittades. På vänster sida fanns Tells brunn och i den grävdes det ca 1,5 m. djupt, så att den knuttimrade brunnen blev synlig. Där sågades 3 "skivor" av svartek ut för vidare årsringsundersökning. Vid dendroprov av timret, visade det sig att yttersta årsringen kunde dateras till 1231. Avverkningstiden beräknades till 1243 - 1250 och provinensen var Halland. Längst upp till höger på förborgen på bara 15 cm djup, grävdes en trolig smedja fram med massor av fynd. Hästskor, spik, spännen, en del oidentifierade föremål, ett silvermynt (imitationsmynt präglat av hertig John av Drabant och Limburg omkring 1290 - 1310), keramik, bränt kol; fynden var många i detta schakt.
Uppe på borgen grävdes 2 schakt, vid huvudbyggnaden och vid det torn mot havet som vi tidigare grävt i. Allt för att få fram mer fakta om en ev. tidigare byggnad på platsen. Även här fanns en del fynd. Totalt har nog ett 50-tal föremål, alla av mindre storlek, hittats. Budgeten för rengöring och konservering är sprängd, men förhoppningsvis kan vi söka ytterligare medel för detta.
Utgrävningen besöktes denna gång av mängder av intresserade, Länsstyrelsen, Kulturmiljö Halland, Regionen, Kommunen, Tidningarna, Tv och Radio Halland. Dessutom sändes ett program i P1 Vetenskapsradion/historia några veckor senare.
Allt detta hade inte kunnat genomföras om inte alla fantastiska amatörer, studenter och andra intresserade arkeologer hade deltagit. Totalt  deltog ett 60-tal personer i detta fantastiska arbete. Tack till er alla!
Tyvärr har allt återfyllts på inrådan av Naturvårdsverket, så nu är allt som förut - en beteshage för fåren.

--------------------------------------------------------------------------------------  

Äntligen blir den arkeologiska utgrävningen av!
Vecka 34, 35 och 36 (23 aug. - 10 sept.),
vardagar mellan 9.00 - 16.00 finns 3 arkeologer, samt drygt 60 st. ideella på plats att gräva.
Välkomna på ett besök!

 

2020

Tyvärr drabbade Kovid-19 pandemin även vår utgrävning.
Den är i dagsläget (augusti) i stället planerad till maj 2021.
Vidare uppgifter om detta kommer när datum är fastställd.

I maj - juni, datum ännu ej fastställd,
kommer föreningen att fortsätta med de arkeologiska utgrävningarna av Hunehals Borg.
Denna gång ska vi även gräva på förborgen.

Alla är välkomna att besöka oss under utgrävningen!

 

2016

Den 27 juni - 1 juli pågick årets arkeologiska utgrävning.


Som tidigare var det arkeologerna Gertie Ericsson från Kulturen i Lund och Anders Håkansson från Kulturmiljö Halland, som stod för det professionella arbetet, assisterade av 25 ideellt grävande, intresserade personer, samt fyra historieintresserade barn.


Totalt öppnades fyra schakt, tre på huvudborgen och ett på förborgen.
Som tidigare fann vi murar, varav en lodrät vägg till ett torn, tegel och ben. På en av murarna fanns murat kalkbruk, som kommer att analyseras och kan troligtvis tidsbestämmas.
Fynden bestod av armborstbultar (pilspetsar), spik, keramik, både svartgods och yngre europeisk importerad, från senare halvan av 1300-talet. Nu vet vi alltså att borgen fanns senare än 1328, då den nämns sista gången i skrift.
Dessutom fann Casper (9 år) både en bronsknapp och en tärning i ben. Kunde det ha varit en spelhåla på borgen, månntro? Eller ren sysslolöshet?


Ett fantastiskt arbete utfördes av alla i regn och stormväder. Inte alls trevligt! Solen sken med sin frånvaro, nästan hela tiden.


Nu ska allt katalogiseras, en del fynd konserveras och en rapport skrivas, vilken troligtvis kommer att vara färdig i början av nästa år.  

Utgrävningsområdet kommer att hållas öppet under Medeltidsdagen den 9 juli, för att därefter åter fyllas igen.


Utgrävningen har bekostats genom fonder från:
Lennart J. Hägglunds Stiftelse och
Brita och Sven Rahmns stiftelse på totalt 250 000 kr.
Ansvarig projektledare har varit:
Rose-Marie Eriksson
Tel: 0706-311152

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra årets utgrävning möjlig!

 

2014

Den arkeologiska rapporten är nu färdig och kan beställas via mejl av projektledaren.

Under tre veckor i juni 2014 genomfördes utgrävningar på utvalda platser i borgområdet. Utgrävningarna leddes av arkeologerna Anders Håkansson, Kulturmiljö Halland och Gertie Eriksson, Kulturen i Lund, samt föreningens ordförande Rose-Marie Eriksson. Många intressanta fynd gjordes på flera ställen. Det hittades flera murar efter olika byggnader och mycket tegel, varav en del kan vara en trolig eldstad.

Dessutom hittades armborsts-pilspetsar, spjutfäste, bultlås, kniv, spik, tärning av ben, pärlor, och även ett litet tunt silvermynt. Detta visade sig vara från den danske kungen Erik Menveds tid 1310 - 1319.

Sista dagen kom en äldre mur i dagen, belägen under en annan mur till huvudbyggnaden på borgområdet. Alltså har det legat en byggnad där tidigare, kanske byggd av greve Jakobs farfar Niels Waldemarsson som fick norra Halland som ärftlig förläning.

Det  finns många frågor kvar kring hur borgen såg ut och därför har föreningen sökt ytterligare medel ur olika fonder, så att vi kan fortsätta med utgrävningar i framtiden.
2015 beviljades 200.000:- av Lennart J. Hägglunds Stiftelse samt 50.000:- av Brita & Sven Rahmns Stiftelse. Ytterligare medel är sökta för att kunna genomföra utgrävningar under 3 veckor. Eftersom Länsstyrelsens tillstånd inte kom förrän i september 2015, beslöt föreningen att vänta tills sommaren (juni) 2016 med nya utgrävningar. 

Ansvarig för utgrävningarna var Rose-Marie Eriksson, ordf. i Föreningen Hunehals Borg